3. zprávy televize REDE

REDE přináší další informace o své činnosti. Trhy v Ředhošti se otevřou 1. března a do té doby je třeba upozornit ještě na možnost výroby reklamních spotů pro prvovýrobce, prodejce i firmy nabízející služby. V ukázkách je vidět rozmanitost natáčení místního štábu. Pracovníci televize jsou schopni zmapovat jakoukoliv oblast lidské činnosti i přírodní krásy České republiky.