Populární Autokino Ředhošť promítalo naposledy v létě 2020

Minulý rok se změnilo mnoho. Určitě každého nějakým způsobem zasáhla pandemie. Taková návštěva autokina byla na jaře velmi vyhledávanou zábavou. Pak ale přišla taková nařízení, která veškerá promítání utla.

Pojďme tedy alespoň zavzpomínat a doufejme, že přijdou rozvolnění, jenž dovolí tuto velmi bezpečnou zábavu opět rozjet. A pojďme se všichni zamyslet nad tím, zda by se nedalo promítat a zda by se všem líbilo navštívit ve svém autě kino i v zimních měsících. Možná by technika zvládla mírnou zimu a skla by se nám nezamlžovala – nebo to prostě nejde vyřešit? Stmívá se velmi brzy a do těch 21:00 bychom doma určitě byli …